Impedancja i zawada

Uwaga! Aby zrozumieć ten artykuł, zalecamy przeczytanie o liczbach urojonych i zespolonych.


Impedancja

Jest to wielkość fizyczna służąca do opisania zależności między natężeniem prądu i napięciem w obwodzie.


Do wyrażenia tej wartości używamy liczby zespolonej, a więc sumy jej części rzeczywistej i urojonej.
`Z(omega) = R(omega) + j*X(omega)`

gdzie:
`Z` - impedancja [w zależności od częstości kołowej `omega`]
`j` - to jednostka podstawowa liczby urojonej
`R` - opór omowy (rezystencja)
`X` - opór bierny (reaktancja)


Jak wynika z definicji impedancja i opór w obwodach prądu stałego są identyczne. Istotnie impedancja ma wiele wspólnego z oporem w obwodach elektrycznych. Dzięki impedancji możemy wyliczyć całkowity opór w obwodzie (zarówno prądu stałego i zmiennego), zwany też zawadą:


ZawadaZawada to nazwa modułu impedancji, który jest równy całkowitemu oporowi w obwodzie.

`|Z| = sqrt(R^2 + X^2)`

Gdy przez obwód przepływa tylko prąd stały to zawada równa się oporowi czynnemu (oporowi układu prądu stałego).