Zadania elektromagnetyzm

Prace trwają


Wysyłajcie do mnie zadania do rozwiązania.

12.9

`I = (vec B vec S) / (Delta t) * S / (p l)`