Wzory - termodynamika

Przedstawiamy wzory z zakresu termodynamiki, obowiązujące na maturze:

W poniższych wzorach symbol `m` oznacza masę.

Przejście Celsjusz/Kelwin

0 °C = 273,15 K
0 K = - 273,15 °C


Ciepło topnienia / zamarzania lodu:

`Q_l = l * m`

l - ciepło topnienia lodu


Ciepło parowania wody / skraplania pary wodnej:

`Q_r = r * m`

r - ciepło parowania wody


Ciepło ocieplania / oziębiania wody / pary wodnej / lodu:

`Q_w = c_w * m * (t_k - t_p)`

gdzie:
`t_k` - temperatura końcowa
`t_p` - temperatura początkowa
`c_w` - ciepło właściwe wody


Praca i moc a wartości termodynamiki klasyczne

Praca = Ciepło
`W = Q`

Moc * czas = Ciepło
`P * t = Q``vec F * r = Q`
`F * r * sin alpha = Q`

gdzie r - odcinek na którym działa siłaBrak pewności czy rozumiesz wszystkie wzory na maturę? Przejrzyj pełną tabelę wzorów maturalnych.