Optyka - wzory


Prawo załamania

`lambda_1/lambda_2=(sin o_1)/(sin o_2)=v_1/v_2=n_2/n_1`gdzie:
`lambda_1` - długość fali w ośrodku 1,
`v_1` - prędkość światła w ośrodku 1,
`n_1` - współczynnik załamania światła w ośrodku 1,

`lambda_2` - długość fali w ośrodku 2,
`v_2` - prędkość światła w ośrodku 2,
`n_2` - współczynnik załamania światła w ośrodku 2.


Aby zrozumieć dlaczego światło się załamuje oraz w którą stronę się załamie zobacz artykuł: Odbicie i załamanie światła


Prawo odbicia

`alpha = beta`
Równanie soczewki

`1/(f) = 1/x + 1/y`


gdzie:
`f` - ogniskowa
`x` - odległość soczewki od obiektu
`y` - odległość soczewki od obrazu


Równanie siatki dyfrakcyjnej

`d sin alpha = lambda n`
gdzie:
n - badany prążek (rząd światła) - (na powyższej ilustracji n = 1)
d - stała siatki dyfrakcyjnej = odległość między szczelinami (na powyższej ilustracji = |AB|)
`lambda` - długość badanej fali światła
`alpha` - kąt utworzony pomiędzy normalną płaszczyzny ekranu (na powyższej ilustracji szara linia przerywana) a uśrednionym promieniem biegu światła od szczelin do analizowanego miejsca na ekranie (na powyższej ilustracji niebieski odcinek).

Aby lepiej zrozumieć powyższy wzór, zajrzyj do artykułu: Dyfrakcja światła


Stała siatki

`d = 1 / l_r`

gdzie `l_r` oznacza liczbę rys na jednostkę miary długości.


Maksymalna liczba prążków

`n <= d / lambda ^^ n in CC iff n = |__d / lambda__|`


gdzie:
`|__x__|` oznacza podłogę (część całkowitą, cechę) z x
`d` oznacza stałą siatki (patrz wyżej)
`lambda` oznacza długość fali światła
`n` oznacza liczbę prążków

Aby zrozumieć powyższy wzór, zajrzyj do artykułu: Dyfrakcja światła


Warunek wzmocnienia lub wygaszenia światła

Wygaszenie:
`Delta = lambda * k + lambda /2 ^^ k in CC`

Wzmocnienie:
`Delta = lambda * k + lambda /2 ^^ k in CC`

gdzie:
`Delta` to różnica długości drogi światła z pierwszej i drugiej szczeliny
`lambda` oznacza długość fali światła


Aby lepiej zrozumieć powyższe wzory, zajrzyj do artykułu: Dyfrakcja światła


Kąt Brewstera

`n = tg alpha`
gdzie
n to współczynnik załamania obiektu na który pada światło
`alpha` to kąt pod jakim pada światło


Zdolność skupiająca

`Z = 1 / f`


gdzie f to ogniskowa

Ważne: Zdolności skupiającą wyrażamy w dioptriach:

`\text(dioptria) = D = 1 / m = m^(-1)`