Wzory - magnetyzm

Przedstawiamy wzory z zakresu magnetyzmu, obowiązujące w liceum:


Wektor indukcji magnetycznej B

`B = F / (I * l)`

F - maksymalna siła działająca na przewodnik
I - natężenie prądu płynącego przez przewodnik
l - długość przewodnika

`B = F / (q * v)`

F - maksymalna siła działająca na przewodnik
q - ładunek
v - prędkość


Aby zrozumieć powyższe wzory zobacz artykuł: indukcja magnetyczna.


Siła magnetyczna

Wielkość siły magnetycznej, wytwarzanej przez przewodnik zależy od:
I - natężenia prądu płynącego przez przewodnik (im większe, tym większa siła)
l - długości przewodnika (im większa, tym większa siła)
B - wektora indukcji magnetycznej

Wzór:
Wektorowo: `vec F = I * vec l * vec B`
Skalarnie: `F = I * l * B *sin(alpha)`


Aby zrozumieć powyższe wzory zobacz artykuł: siła magnetyczna.


Siła Lorentza

Wielkość siły Lorentza, zależy od:
q - ładunku
v - wektora prędkości
B - wektora indukcji magnetycznej

Wzór:
Wektorowo: `vec F = q * vec v xx vec B`
Skalarnie: `F = q * v * B *sin(alpha)`

Aby zrozumieć powyższe wzory zobacz artykuł: siła Lorentza.


Ruch w polu magnetycznym

Dla `vec v` równoległego do `vec B` wartość siły magnetycznej `F = 0`.
Cząstka będzie poruszać się zgodnie z kierunkiem nadanym przez własny wektor prędkości.

Dla `vec v` prostopadłego do `vec B` wartość siły magnetycznej `F = q * v * B`
Cząstka będzie poruszać się po okręgu.

Dla `vec v` leżącego pod kątem `alpha` do `vec B` i różnego od 0 i 90 stopni wartość siły magnetycznej `F = q * v * B * sin alpha`
Cząstka będzie poruszać się po spirali.


Aby zrozumieć powyższe wzory zobacz artykuł: ruch cząstki w polu magnetycznym.