Kinematyka - wzory


prędkość


`vec v = (Delta vec r)/(Delta t)`

gdzie:
`Delta vec r` - zmiana wektora położenia
`Delta t` - zmiana czasu

przyspieszenie


`vec a = (Delta vec v)/(Delta t)`

gdzie:
`Delta vec v` - zmiana wektora prędkości
`Delta t` - zmiana czasu

prędkość kątowa


`omega = (Delta alpha)/(Delta t) = (2 pi)/T`

gdzie:
`Delta alpha` - zmiana kąta (w radianach)
`Delta t` - zmiana czasu
`2 pi` - kąt pełny (360 stopni)
`T` - okres

prędkość w ruchu po okręgu


`v = omega cdot r`

gdzie:
`omega` - prędkość kątowa
`r` - promień okręgu

przyspieszenie dośrodkowe


`a_d =(v^2)/r = omega^2 cdot r`

oznaczenia jak we wzorach powyższych

przyspieszenie kątowe


`epsilon = (Delta omega)/(Delta t)`

oznaczenia jak we wzorach powyższych

przyspieszenie styczne


`a_(st)=epsilon cdot r`

gdzie:
`epsilon` - przyspieszenie kątowe
`r` - promień okręgu

prędkość w ruchu jednostajnie zmiennym


`v=v_0+a cdot t`

gdzie:
`v_0` - prędkość początkowa

droga w ruchu jednostajnie zmiennym


`s=1/2 (v_0+v_t) cdot t = v_0 cdot t + 1/2 a cdot t^2`

gdzie:
`a` - przyspieszenie
`v_0` - prędkość początkowa
`v_t` - prędkość w chwili określonej przez czas `t`