Wektor zerowy

Wektor zerowy to taki wektor, który ma długość 0, wszystkie jego składowe są równe 0.
Wektora zerowego nie można znormalizować.


Symbolicznie oznaczamy go: `vec 0` lub po prostu: 0.


Przykład

Wektor zerowy w trójwymiarowej przestrzeni zapiszemy: `vec 0 = [0,0,0]`