Wektor normalny

Wektor normalny jest to wektor prostopadły do powierzchni.

Opisanego tutaj typu wektora nie należy mylić z operacją na wektorze nazywaną normalizacją.Rysunek 1

W przypadku płaszczyzny określenie wektor normalnego jest bezproblemowe, w przypadku bardziej skomplikowanych powierzchni musimy uśrednić wartości poszczególnych wektorów (patrz rys. 2 i 3)


Rysunek 2


Rysunek 3