Siła magnetyczna

Siła magnetyczna nazywana jest także siłą elektrodynamiczną.

Z siłą magnetyczną powiązaną jest siła Lorentza.


Działanie siły obserwujemy między innymi wtedy, gdy przewodnik, wytwarzający siłę magnetyczną umieścimy w innym polu magnetycznym wytwarzanym przez magnes lub nad igłą magnetyczną kompasu.

Wielkość siły magnetycznej, wytwarzanej przez przewodnik zależy od:
I - natężenia prądu płynącego przez przewodnik (im większe, tym większa siła)
l - długości przewodnika (im większa, tym większa siła)
B - wektora indukcji magnetycznej

Wzór:
Wektorowo: `vec F = I * vec l xx vec B`
Skalarnie: `F = I * l * B *sin(alpha)`

Kąt `alpha` jest to kąt między kierunkiem przepływu prądu a kierunkiem linii pola. Kierunek siły jest prostopadły do linii pola magnetycznego i przewodu. Zwrot siły określa reguła lewej dłoni.


Siła ta spowoduje odchylenie przewodu, przez który płynie prąd od lub do magnesu, który do niego przystawimy.