Ruch cząstki w polu elektromagnetycznym

Ten artykuł nie został jeszcze ukończony


Uwaga: Aby zrozumieć ten rozdział, przeczytaj najpierw o Ruchu cząstki w polu magnetycznym.


Przy zagadnieniach związanych z ruchem cząstki w polu elektromagnetycznym będziemy korzystać głównie ze wzorów:


Na wektor indukcji magnetycznej w postaci:

`B = F / (q * v)`

Na siłę Lorentza:

Wektorowo: `vec F = q * (vec E + vec v xx vec B)`
Skalarnie: `F = q * (vec F / q + B *sin(alpha))`

`vec E` oznacza wektor natężenia pola elektrycznego.