Rezystor (opornik)


Rezystor inaczej zwany jest opornikiem.
Opornik służy do redukcji napięcia w obwodzie.
Przy przepływie prądu przez opornik wytwarzane jest ciepło.

Symbol opornika

W Europie do schematycznego oznaczenia rezystora w układzie wykorzystuje się symbol:


Natomiast w Ameryce:


W nazwie obwodu zawierającego rezystor używa się symbolicznego oznaczenia dużą literą `R` - tak samo jak oznaczamy rezystencję rezystora.


Rezystencja

Wielkością charakteryzującą opornik jest rezystencja (oporność, opór czynny), o symbolu R. Wyrażamy ją w omach (symbol oma to `Omega`):

om = Volt / Amper

`Omega = V / A`


Ułożenie oporników w obwodzie, a sumaryczna (zastępcza) oporność (rezystencja)

Jeżeli połączymy oporniki szeregowo - jeden za drugim - rezystancja zastępcza jest sumą poszczególnych wartości:

`R_z = R_1 + R_2 + R_3 + ... + R_n`


Oporniki połączone szeregowoJeżeli połączymy oporniki równolegle odwrotność rezystancji zastępczej będzie równa sumie odwrotności rezystencji poszczególnych oporników:

`1/R_z = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + ... + 1/R_n`


Oporniki połączone równolegle