Rezonans

To jest dopiero zaczątek artykułu - jeśli możesz nam pomóc - napisz do nas


Zjawisko rezonansu w układach złożonych z rezystora, opornika i kondensatora zachodzi gdy całkowity opór Z (zawada) i omowy opór obwodu R równoważą się.

Wówczas nie występuje w takim układzie przesunięcie fazy.

Ponieważ zawada (Z) wynosi:

`Z = sqrt(R^2 + (omega L - 1/ (omega C))^2 )`

aby był równy oporowi R, prawdziwe musi być równanie:

`omega L = 1/ (omega C)`

czyli wystąpienie zjawiska zależy od wartości:
pojemności kondensatora, częstotliwości kołowej, współczynnika indukcji własnej

Dla przypomnienia:

`omega = 2 pi f`