Reaktancja (opór bierny)

Reaktancja to opór, który powstaje jako reakcja niektórych elementów obwodu na zmiany parametrów prądu.
Z sytuacją zmiany natężenia lub napięcia mamy do czynienia najczęściej, gdy:


Opór bierny nie wynika z właściwości fizycznych przewodników, lecz powstaje zgodnie z regułą przekory (Lenza).

W tym konkretnym przypadku oznacza to, że obwód stara się "przeciwdziałać" zmianom właściwości prądu.

Symbolem reaktancji jest duża litera alfabetu łacińskiego `X`