Prawo indukcji elektromagnetycznej

Prawo Faradaya czyli prawo indukcji elektromagnetycznej mówi, że:

Siła elektromotoryczna powstająca w zamkniętym obwodzie w wyniku indukcji elektromagnetycznej jest proporcjonalna do szybkości zmian strumienia wektora indukcji magnetycznej obejmowanego przez ten obwód.Przypomnienie:

Siła elektromotoryczna nie jest siłą w fizycznym sensie (nie wyrażamy jej w niutonach).
Często używanym skrótem na jej określenie jest SEM.

`E = - (Delta phi) / (Delta t)`

Znak minus jest konsekwencją działania reguły Lenza, co oznacza, że siła ta przeciwstawia się działaniu które go wywołało (zanikowi, lub wzrostowi napięcia, prądu).


Pokaż wyprowadzenie wzoru


`E = W / (Delta q)`

`Delta q = I * Delta t`

`W = I * l * B * d` - praca nad przesunięciem

`E = - (I l B d) / (I * Delta t)`

`E = - (Delta S B) / (Delta t)`

`E = - (Delta phi) / (Delta t)`
Jednostka

Jednostką siły elektromotorycznej jest Volt

Pokaż wyprowadzenie jednostki

`[E] = (Wb) / s = (T * m^2) / s`

ponieważ ` [T] = [N / (A * m)] `

`(T * m^2) / s = (N * m^2) / (s * A * m) = (N * m) / (s * A) = (kg * m^2) / (s^3 * A) = W / A = J / C = V`Ciekawostka

Przy wykorzystaniu pochodnych prawo to można zapisać symbolicznie:

`E = - (d phi) / (d t)`