Prąd przemienny

Prąd przemienny (AC) popularnie nazywany prądem zmiennym jest to taki rodzaj prądu, którego napięcie naprzemiennie wzrasta i maleje w stałym porządku i stałych odcinkach czasu. W praktyce zazwyczaj prąd przemienny jest prądem sinusoidalnym. Taki prąd wytwarzany jest przez elektrownie i dostarczany do sieci.
W praktyce:

W polskiej sieci występuje prąd przemienny o napięciu sinusoidalnym od - 325 V do 325 V i częstotliwości 50 Hz.

Aby obliczyć skuteczną wartość tego napięcia korzystamy ze wzoru:

`U_s = U_z / sqrt(2)`

`U_s = (325 V) / sqrt(2)`

`U_s ~~ 230 V`