Pole magnetyczne

Polu magnetyczne wytwarza m.in:

- magnes
- przewodnik, przez który płynie prąd
- ziemia

W polu magnetycznym działa siła magnetyczna (elektrodynamiczna).

Aby opisać pole magnetyczne korzystamy z wektora indukcji magnetycznej.

Aby zobrazować działanie pola magnetycznego korzystamy z linii pola magnetycznego. Są one styczne do wektora indukcji magnetycznej, ale niekoniecznie do wektora siły magnetycznej.Ciekawostka

Do opisania pola magnetycznego możemy skorzystać też z natężenia pola magnetycznego `H`.

W idealnej próżni skalarna wartość natężenie pola magnetycznego równa się wartości indukcji magnetycznej.

Nie są one jednak sobie równe, bo jednostką natężenia pola magnetycznego jest `A / m` (Amper/metr).