Niemiecki

Wybierz zakres nauki:

Skróty


Alt* + → - podpowiedź
Alt + ↓ - sprawdzenie
Alt + ↑ - powrót do trybu zwykłego

ä - alt + ctrl + a
ë - alt + ctrl + e
ö - alt + ctrl + o
ü - alt + ctrl + u
ß** - alt + ctrl + b
Ä - alt + ctrl +shift + a
Ë - alt + ctrl +shift + e
Ö - alt + ctrl +shift + o
Ü - alt + ctrl +shift + u

Przemieszczanie między polami - Tab

Dla haben lub sein wpisz odpowiednio h lub s. Tam gdzie może być zarówno h i s wpisz hs.

*) W systemach Linuksowych skróty działają z lewym altem. Nie wiem jak na Windowsach.
**) Zamiast ß można stosować "B"

Wróć do serwisu rozumiem-fizyke.yum.pl