Natężenie

Oznaczamy symbolem `I`.

Natężenie określa ile ładunków przepłynie w danym czasie przez układ.

`I = (Delta q) / (Delta t)`

gdzie:

`Delta q` - zmiana ładunku (ile ładunków przepłynęło)
`t` - czas w jakim ładunek przepływał


Jednostką natężenia jest Amper:

`[\text{A}] = [\text{C} / \text{s}]`

Pokaż ile to jest jeden Amper?

Aby uzmysłowić sobie skalę tej jednostki, można porównać jakie natężenia wykorzystują typowe urządzenia domowe. Aby móc przeprowadzić takie porównanie, trzeba operować na urządzeniach pracujących przy tym samym napięciu `U` - wynika to z tego, że moc (czyli zdolność do wykonywania pracy, symbol P) jest równa ilocznowi `U * I`.

W większości polskich domów napięcie w gniazdkach wynosi 230 V. Dla przykładu typowy* czajnik pobiera 2000 Watów. Aby obliczyć jakie będzie natężenie prądu przepływającego przez grzałkę takiego czajnika korzystamy ze wspomnianego wzoru:

`P = U*I`
`I = P/U`
`I = 2000/230 ~~ 8.7 [\text{A}]`

Analogicznie więc:

Typowy wiatraczek - wentylator biurkowy (50 W): 0.217 A = 217 mA
Przeciętny odkurzacz (1500 W): 6,5 A
Komputer stacjonarny (500 W): 2,17 A
Lampa rzutnika (projektora) (220 W): ok 1 A

* sprzedawane są też czajniki o wiele niższych mocach równych ok 600 W.Warto zauważyć, że w mowie potocznej termin "prąd" jest często używany w odniesieniu do jego natężenia. Jest to zrozumiałe, ponieważ to wysokie natężenie wywołuje widowiskowe zjawiska fizyczne kojarzone z przepływem prądu elektrycznego, takie jak uderzenie pioruna i towarzysząca mu błyskawica.