Napięcie elektryczne

To jest dopiero zaczątek artykułu - jeśli możesz nam pomóc - napisz do nas.


Napięcie jest to różnica potencjałów. W analogii hydraulicznej opisujemy napięcie jako zdolność wody do przemieszczania na skutek różnicy ciśnień (potencjałów) wody wpływającej do układu i wody z niego wypływającej.

Symbol: U

`U = Delta V`

Jednostka

Jednostką napięcia, tak samo jak potencjału jest Wolt. Wolty oznaczamy dużą literą alfabetu greckiego `V`.

Wolt = Dżul / Kulomb*

`V = J / C`

*nie "kolumb", dziękujemy thedjrbaan za dostrzeżenie literówki