Matury z fizyki z lat ubiegłych

Poniżej możesz pobrać oficjalne arkusze maturalne (wraz z odpowiedziami) z egzaminów maturalnych z fizyki i astronomii z lat 2014, 2015, 2016 i 2017:

Matura z fizyki 2017 (maj)
poziom podstawowy (odpowiedzi)
poziom rozszerzony (odpowiedzi)

Matura z fizyki 2016 (maj)
poziom podstawowy (odpowiedzi)
poziom rozszerzony (odpowiedzi)

Matura z fizyki 2015 (maj)
poziom podstawowy (odpowiedzi)
poziom rozszerzony (odpowiedzi)

Matura z fizyki 2014 (maj)
poziom podstawowy (odpowiedz)
poziom rozszerzony (odpowiedzi)

Odnośniki prowadzą do portalu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która regularnie publikuje arkusze i klucze odpowiedzi z egzaminów maturalnych. Po udostępnieniu matur w 2018 roku strona ta zostanie zaktualizowana i uzupełniona o najnowsze arkusze i odpowiedzi.


Koniecznie skorzystaj również ze specjalnie przygotowanej tabeli wzorów maturalnych.