Tablica wzorów na egzaminan maturalny 2014

Poniżej publikujemy wybrane wzory i stałe fizyczne z karty wzorów dopuszczonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jako pomoc naukowa na maturze w 2014 r.

Poniżej wzorów dopuszczonych publikujemy uzupełnienie o te wzory, których na karcie nie znajdziecie, a w nasze opinii mogą okazać się przydatne.

Jeżeli interesują Cię wzory z "nowej matury", przejdź do artykułu "wzory na maturę 2015 i 2016".


Termodynamika - wzory z karty maturalnej

ciśnienie
`p = F/S`

gęstość
`rho = m/F`

ciepło
`Q = mc_w Delta T`

ciepło w przemianie fazowej
`Q = mL`
`Q = mr`

równanie stanu gazu
`(pV)/T =` const

równanie Clapeyrona
`pV = nRT`

ciepło molowe
`C_p = C_v + r`

I zasada termodynamiki
`Delta U = Q + W`

praca (p = const)
`W = -p Delta V`

sprawność
`eta = W_(uż) / Q_(wł)`
`eta = (Q_1 - Q_1)/Q_1`

sprawność silnika Carnota
`eta = (T1 - T_2)/ T_1`


Atom wodoru - wzory z karty maturalnej

energia atomu wodoru (model Bohra)
`E_n = - (m_e e^4)/(8e_0^2 h^2) * 1/(n^2)`


Optyka - wzory z karty maturalnej

równanie soczewki - zwierciadła
`1/f = 1/x + 1/y`

soczewka
`1/f = (n_(\text{socz})/n_(\text{otocz}) - 1)(1/(R_1) + 1/(R_2))`

zwierciadło
`f = R /2`

zdolność skupiająca
`Z = 1 / f`

kąt graniczny
`sin alpha_(gr) = 1 /n`

kąt Brewstera
`tg alpha_B = n`


Fizyka współczesna - wzory z karty maturalnej

równoważność masy-energii
`E=mc^2= (m_0 c^2)/sqrt(1-(v^2)/(c^2))`

pęd relatywistyczny
`p = (m_0 v)/sqrt(1-(v^2)/(c^2))`

dylatacja czasu
`Deltat = (Delta t\')/sqrt(1-(v^2)/(c^2))`

energia fotonu
`E = hv`

pęd fotonu
`p = h / lambda`

fala de Broglie'a
`lambda = h / p`

zasada nieoznaczoności
`Delta p_x Delta x >= h/(4pi)`

efekt fotoelektryczny
`hv = W + ((mv^2)/2)_max`

rozpad promieniotwórczy

`N = N_0 2^(-t/(T1/2))`


Hydrostatyka - wzory z karty maturalnej

siła parcia
`F = pS`

ciśnienie hydrostatyczne
`p = rho q h`

siłą wyporu
` F_(wyp) = rho q V`


Astronomia - wzory z karty maturalnej

III prawo Keplera
`(T^2)/(R_(śr)^3) =` const


Stałe fizyczne - wzory z karty maturalnej

Przyspieszenie ziemskie
`g ~~ 9,81 m/(s^2) ~~ 10 m/(s^2)`

Masa Ziemi
`M_z ~~ 5,98 * 10^(24) \text{kg}`

Średni promień Ziemi
`Rz ~~ 6370 \text{ km}`

Stała grawitacji
`G ~~ 6,67 * 10^(-11) (\text{N}*\text{m}^2)/(\text{kg}^2)`

Liczba Avogadro
`N_a ~~ 6,02 * 10^23 1/(\text{mol})`

Objętość 1 mola gazu w warunkach normalnych
`V ~~22,41 (\text{dm}^3)/\text{mol}`

Stała gazowa
`R ~~ 8,31 J / (\text{mol} * \text{K})`

Stała Boltzmana
`k_B = 1,38 * 10^(-23) \text{J}/\text{K}`

Przenikalność elektryczna próżni (stała elektryczna)
`epsilon_0 ~~ 8,85 * 10^(-12) (\text{C}^2)/(\text{N} * \text{m}^2)`
`(1/(4 pi epsilon_0) = k ~~ 8,99 * 10^9 (\text{N} * \text{m}^2)/(\text{C}^2))`

Przenikalność magnetyczna próżni (stała magnetyczna)
`u_0 = 4 pi * 10^(-7) \text{N} / (\text{A}^2)`

Prędkość światła w próżni
`c ~~ 3,00 * 10^8 \text{m}/\text{s}`

Stała Plancka
`h~~6,63 * 10^(-34) \text{J s}`

Ładunek elektronu
`e ~~ 1,60 * 10^(-19) \text{C}`

Masa spoczynkowa elektronu
`m_e ~~ 9,11 * 10^(-31) \text{kg}`

Masa spoczynkowa protonu
`m_p ~~ 1,67 * 10^(-27) \text{kg}`

Masa spoczynkowa neutronu
`m_n ~~ 1,68 * 10^(-27) \text{kg}`

Jednostka masy atomowej
`u ~~ 1,66 * 10^(-27) \text{kg}`