Indukcja magnetyczna


Indukcja magnetyczna zwana jest też indukcją pola magnetycznego.

Indukcja magnetyczna opisuje (charakteryzuje) pole magnetyczne.

Jednostką indukcji magnetycznej jest Tesla (T)

Tesla = Newton / Amper * metr

`[\text{T}] = [\text{N}/(\text{A} * \text{m})]`

Wektor indukcji magnetycznej

Wektor indukcji magnetycznej oznaczamy: `vec B`

Wektor ten opisuje jaka siła działa w polu magnetycznym na dany magnes (w tym przypadku przewodnik).

Wektor indukcji magnetycznej = maksymalna siła działająca na przewodnik / natężenie prądu płynącego przez przewodnik * długość przewodnika

`B = F / (I * l)`

Linie pola magnetycznego są styczne do wektora indukcji magnetycznej, ale nie koniecznie do wektora siły magnetycznej.


Możemy też skorzystać z innej postaci wzoru:

`B = F / (q * v)`

Stosujemy go przy zagadnieniach związanych z ruchem cząstki. Sposób wyprowadzenia wzoru wyjaśniony jest w artykule o sile magnetycznej.Ciekawostka

do opisania pola magnetycznego możemy skorzystać też z natężenia pola magnetycznego `H`.
W idealnej próżni skalarna wartość natężenie pola magnetycznego równa się wartości indukcji magnetycznej.

Nie są one jednak sobie - jednostką natężenia pola magnetycznego jest `A / m` (Amper / metr).

Zależność między tymi wielkościami fizycznymi określa wzór:

`B = mu_w * H`

gdzie:
`mu_w` - przenikalność magnetyczna ośrodka, wyrażona w henrach na metr


Co równoważne jest:

`B = mu * mu_0 * H`

gdzie:
`mu` - względna przenikalność magnetyczna ferromagnetyka, wyrażona w henrach na metr.
`mu_0` - przenikalność magnetyczna próżni (stała), wyrażona w henrach na metr.